05.10

2017

Konkurs

Zdjęcie główne działu Konkurs

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Temat konkursu: Konkurs filmowy „Pokaż swój talent”

 1. Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Wągrowcu i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wągrowcu.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Uczestnik w wieku 15-25 lat,  może zgłosić jeden film.
 6. W filmie powinna znajdować się osoba biorąca udział w konkursie i prezentująca swój pomysł na talent, predyspozycję zawodową.
 7. Wymagania techniczne:
  1. Film należy wykonać techniką cyfrową za pomocą telefonu komórkowego.
  2. Film powinien trwać ok 5 minut.
  3. Prace należy złożyć na pendrivie lub na płycie CD –Rom, DVD-nośnik, który należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
  4. Prace muszą być autorskie z uwzględnieniem faktu, iż w konkursie nie mogą być oceniane prace, które kiedykolwiek były już publikowane
  5. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem.
 8. Prace należy przesłać meilem na adres mck.wagrowiec@ohp.pl wraz z  danymi autora (imię, nazwisko, adres, wiek), lub dostarczyć osobiście do Młodzieżowego Centrum Kariery lub Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, ul. Kościuszki 49.
 9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do filmu. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych filmów oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych OHP i PBP a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych.

10.  Film należy nadsyłać, dostarczyć do 16.10.2017 r.

11.  Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12.  Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom regulaminu.

15.  Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

17.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

Galerie

Zobacz ostatnie galerie z wydarzeń w naszej bibliotece

Zdjęcie galerii Tydzień Zakazanych Książek - aranżacje

Tydzień Zakazanych Książek - aranżacje

 • 10.10.2017

Zdjęcie galerii Odjazdowy Bibliotekarz 2017

Odjazdowy Bibliotekarz 2017

 • 19.06.2017

Zdjęcie galerii Tydzień Bibliotek 2017

Tydzień Bibliotek 2017

 • 24.05.2017

Zdjęcie galerii Światowy Dzień Książki

Światowy Dzień Książki

 • 10.05.2017

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 - Powiatowa Biblioteka Publiczna